CÔNG TY CON

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DÂY VÀ CÁP SACOM (100% VỐN SACOM)

 

NHÀ MÁY CÁP VIỄN THÔNG

NHÀ MÁY CÁP QUANG

NHÀ MÁY DÂY ĐIỆN TỪ

NHÀ MÁY CƠ SỞ II

 

CÔNG TY KHÁC