CÔNG TY CON

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP SACOM (99,9% VỐN SACOM)

 

NHÀ MÁY CÁP VIỄN THÔNG

NHÀ MÁY CÁP QUANG

NHÀ MÁY DÂY ĐIỆN TỪ

NHÀ MÁY CƠ SỞ II

 

CÔNG TY KHÁC